Μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων, όπως κτίρια κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, καθώς και κτίρια ειδικών κατασκευών (μεταλλικές κατασκευές, ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων, κτίρια αποθηκών και άλλα).

 

 

 

engineering calculations

Στατικές μελέτες ειδικών κατασκευών

Εκπονούνται στατικές μελέτες που αφορούν κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, από δομικό χάλυβα, από φέρουσα τοιχοποιία και από δομική ξυλεία. Επίσης εκπονούνται στατικές μελέτες ενισχύσεων κατασκευών, που μπορεί να εντάσσονται είτε σε προσεισμικούς ελέγχους είτε σε ενισχύσεις για την πραγματοποίηση επεκτάσεων υφιστάμενων κτιρίων.

 

 

2

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Αναλαμβάνεται η έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών. Με τις σημερινές απαιτήσεις της νομοθεσίας να επιβάλουν την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για κάθε μεταβίβαση ή ενοικίαση χώρου, το γραφείο μας ανταποκρίνεται στην ανάγκη σας για έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας σας.

 

 

 Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ Οίκον"

Αναλαμβάνεται η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ "Εξοικονόμηση κατ Οίκον", με πλήρη καθοδήγηση σε όλα τα στάδια του προγράμματος, από την αρχική σύνταξη των πιστοποιητικών ενεργειακής κατάταξης του ακινήτου (ΠΕΑ) και τη σύνταξη του φακέλου επιδότησης, μέχρι την τελική ενεργειακή επιθεώρηση μετά το τέλος των επεμβάσεων.

 

 

  bebaioseis metabibasewn

Βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Εκδίδονται οι απαραίτητες Βεβαιώσεις Μη Αυθαίρετης Κατασκευής, οι οποίες απαιτούνται πλέον σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη, είτε αυτή είναι μεταβίβαση, είτε πώληση, είτε γονική παροχή, είτε ακόμη και σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών.  

 

 

 

4014Ρύθμιση αυθαιρέτων

Με την εφαρμογή των νόμων Ν.3843/2010 και προσφάτως Ν.4014/20011 είναι εφικτή πλέον η τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων ή και εξ ολοκλήρου αυθαίρετα χτισμένων κτιρίων. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία και διεκπεραίωση της διαδικασίας ρύθμισης των αυθαιρέτων σας, από την αυτοψία στο χώρο σας μέχρι την περαίωση της διαδικασίας.

 

 

Τοπογραφικά

Πραγματοποιούνται τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές με τοποθέτηση συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 επί της ιδιοκτησίας, κάτι που απαιτείται πλέον σε όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Δυναντότητα χάραξης δεδομένων σημείων επί εδάφους προκειμένου να γίνουν εργασίες περίφραξης οικοπέδων, οριοθέτησης ιδιοκτησιών και χάραξης εκσκαφών