Το Τεχνικό Γραφείο - Παναγιώτης Νεράντζης και Συνεργάτες Μηχανικοί, αξιοποιεί την επιστημονική και εργασιακή εμπειρία μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις πλέον απαιτητικές μελέτες που επιβάλουν οι ισχύοντες κανονισμοί και οι επιταγές των σύγχρονων τεχνικών έργων.

Επικεφαλής του γραφείου είναι ο Παναγιώτης Νεράντζης, Πολιτικός Μηχανικός Εθνικου Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Με σπουδές εξειδικευμένες στον δομοστατικό σχεδιασμό των κτιρίων, μετράει συνεχή και επιτυχημένη επαγγελματική παρουσία ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2003, με την ιδιότητα του μελετητή και επιβλέποντα μηχανικού σε πλήθος οικοδομικών έργων.

Η ενασχόληση με ειδικού τύπου κατασκευές, όπως είναι τα μεταλλικά κτίρια, οι ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών, καθώς και οι μελέτες κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, προσφέρουν ενα ευρύ φάσμα εμπειρίας, ικανό να εξασφαλίσει την ασφαλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διεκπεραίωση και των πλέον απαιτητικών τεχνικών έργων.

Παράλληλα το Γραφείο στελεχώνεται από συνεργάτες Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους, με την συμμετοχή των οποίων μπορεί να καλυφθεί όλο το φάσμα των μελετών που απαιτούνται σε ένα οικοδομικό έργο.