Παρατείνεται η προθεσμία ένταξης στον νόμο 4178/2013, περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, πιθανότατα για τελευταία φορά.

aythaireta 4014 3Δόθηκε παράταση ενός εκόμα μήνα για την ισχύ του νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178/2013). Εν όψει της ψήφισης του νέου νόμου που αφορά τη ρύθμιση των αυθαιρέτων ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία για τον παρόντα νόμο η 23/10/2017.