Παρατείνεται η προθεσμία ένταξης στον νόμο 4178/2013, περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

aythaireta 4014 3Έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των νομοπαρασκευαστικών εργασιών για την ψήφιση του νέου νόμου των αυθαιρέτων, δόθηκε μια ακόμη, και πιθανά η τελευταία πράταση στον ισχύοντα νόμο των αυθαιρέτων Ν.4178/2013, μέχρι 23.09.2017.